Hospodářské informace

Mít plány je dobré, ale ještě lepší je bezpečně je uskutečnit…

Chcete si udělat představu o ekonomické situaci Vašeho obchodního partnera?
Chcete zvýšit kreditní limity Vašich odběratelů?
Zvažujete, zda s nabídkou oslovit neznámou společnost?
Pokud ano, využijte naše hospodářské informace. V rozsahu a jazyce, jaký si vyberete, Vám dodáme komplexní a aktuální údaje 
o společnosti, včetně účetních výkazů, finančních ukazatelů, hodnocení a mezinárodního scóringu. Všechna data budete mít k dispozici 
online a to nejen o českých firmách, ale i o firmách z ostatních zemí Evropy.
Analýzu tržního potenciálu či solventnost firmy posoudíte snadno a rychle.
Kompletní finanční analýzy
e-Report - podrobná rešeršovaná  informace s indexem bonity, kreditním limitem a účetními výkazy za 4 roky, 
včetně detailní finanční analýzy, prověřením CEE a KN.
e-Compact -  zkrácená hospodářská informace s indexem bonity, nebo skóringem (5 rizikových tříd) a kreditním limitem
Scoringové  online produkty
e-Score ČR - scoringové hodnocení se zařazením do rizikové  třídy, kreditním limitem,  finanční výkazy za 2 roky 
e-Check - scoringové online hodnocení se zařazením do 3 rizikových skupin pro rychlé rozhodování
Interaktivní reporty z ČR 

Náhled do jednotlivých kapitol informací včetně výsledného skóringového hodnocení umožňuje rychlý pohled na stav firmy.

Vše k dispozici ve webové aplikaci CrefoPort – přihlášení

Zadání jednorázové objednávky


VOP Informace