Správa pohledávek

Crefoport s.r.o.  je kompetentní a kvalifikovaný partner pro inkaso pohledávek nejen v České republice, ale také kdekoliv v zahraničí. K externí správě nám můžete předat celé portfolio Vašich pohledávek nebo nám svěříte pouze jednotlivé neplatiče. Pohledávky vymáháme mimosoudně, soudně i včetně exekucí za dlužníky po celém světě. Pohledávka předávaná k inkasu musí být po splatnosti a neměla by být sporná. Našim zákazníkům garantujeme splnění nejpřísnějších kvalitativních měřítek v oblasti správy pohledávek.

Mimosoudní upomínkové řízení
Prioritou a hlavním cílem je upřednostnění mimosoudního způsobu vymáhání Vašich pohledávek, který je z hlediska nákladů výhodnější 
a zachovává korektní vztah se zákazníkem. Zajistíme za Vás celý proces vymáhání – písemnou, telefonickou případně osobní formou;
vyřídíme úhradu pohledávky nebo sjednáme dohody o splátkách. V průběhu celého procesu zohledňujeme informace o solventnosti subjektu.
Postupy soudního vymáhání
Vedle mimosoudních postupů vymáhání tedy v případě, že není pohledávka ze strany dlužníka vyrovnána, zajistíme vykonatelné rozhodnutí. 
Pokud je pohledávka sporná, zprostředkujeme Vám spolupráci se specializovanými právními zástupci, kteří na základě provedené právní 
analýzy navrhnou bezplatně způsob dalšího řešení případu a po dohodě s věřitelem mohou převzít soudní řešení pohledávky. 
Inkasní servis doplňuje spolupráce se soudními exekutory.
Hromadné inkaso nízkých pohledávek
Pro klienty s pravidelným množstvím nízkých pohledávek nabízí Crefoport plně automatizovaný proces hromadné správy pohledávek. 
Náš inkasní software Collectora umožňuje rychlé přizpůsobení se požadavkům klienta a efektivní zpracování prakticky neomezeného počtu 
pohledávek.
Inkaso pohledávek v zahraničí
Soudní a mimosoudní inkaso zajišťuje Crefoport také v zahraničí, kde spolupracuje s celosvětovou sítí kanceláří, partnerskými subjekty 
a právními zástupci, kteří jsou specializovaní na vymáhání pohledávek ve své zemi.
Webová aplikace collectora
Zákazníci Crefoport s.r.o. mají k dispozici přístup k webové aplikaci, v níž jsou zpřístupněny nejen základní data k předaným pohledávkám. 
Tato nová aplikace byla vyvinuta s maximálním důrazem na potřeby našich klientů, kteří mohou využívat své přístupy pro:  
- online komunikaci s našimi pracovníky; aplikace je přístupná 24 hodin denně
- jednoduché zaslání a předání nových inkasních případů
- průběžný náhled na vývoj případu po celou dobu jeho řešení
- detailní rozpis aktivit v jednotlivém případu včetně kontroly aktuálního stavu
- sledování statistik úspěšnosti.
Dohled nad pohledávkami s exekučním titulem
Sledujeme Vaše pohledávky s vykonatelným rozhodnutím. Činíme tak dokud Váš dlužník nezaplatí, v případě potřeby až po dobu 10 let. 
Kontaktní formulář:


VOP Inkaso