Služby

Služby a poradenstvo

Vedľa hospodárskych informácií a inkasa pohľadávok Vám Crefoport s.r.o. ponúka ďalšie služby v oblasti riadenia finančných rizík.

Ide o:
 -  prehľad nespoľahlivých platiteľov DPH
 -  denná monitoring zmien u vybraných firiem alebo celých portfólií
 -   dáta a výstupy pre kontrolu transferových cien, umožňujúcich porovnanie ekonomických subjektov z celej SR
 -    integráciu dát z databázy CrefoPort do informačných systémov konečných zákazníkov

Využitím týchto nástrojov chránite firmu pred finančnými rizikami, ktoré vznikajú ako dôsledok neseriózního konanie 
alebo neočakávaných zmien v ekonomickej situácii u Vašich obchodných partnerov. Kontrolou nastavenia transferových cien 
zase eliminujete možné riziko dodatočných finančných nákladov vymeraných po kontrole finančného úradu.